INFO

Publica Language Studio, Snježana Živković s.p. 

I Krajiškog korpusa 26, Banja Luka

Bosna i Hercegovina

PDV/VAT: 507424310001

JIB: 4507424310001

Reg. No: 03070100

 

PROZ Member: Publica Language Studio

E-mail: publica@blic.net,  kontakt@publica-media.com

WEB: www.publica-media.com, www.snjeza.com

  


Download
VAT/PDV
PDV Uvjerenje_Publica LS_2019.pdf
Adobe Acrobat Document 3.4 MB
Download
Business Reg.
Rjesenje_Septembar_2019.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB

Registrovane djelatnosti*:

PRETEŽNA DJELATNOST:

- 74.30 - Djelatnosti prevodilaca i tumača

 

OSTALE DJELATNOSTI:

- 59.20 - Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

- 63.12 - Internetski portali

- 70.21 - Odnosi s javnošću i djelatnosti saopštavanja

- 70.22 - Poslovno savjetovanje (& Business Coaching)

- 72.20 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u druš. i humanističkim naukama

- 74.10 - Specijalizovane dizajnerske djelatnosti

- 82.30 - Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (isklj. org. sajmova)

- 82.11 - Kombinovane kancelarijsko-administrativne uslužne djelatnosti

- 85.59 - Ostalo obrazovanje, d.n.

- 90.01 - Izvođačka umjetnost

- 90.03 - Umjetničko stvaralaštvo

- 68.20 - Iznajmljivanje i poslovanje sop. nekretninama ili nekret. uzetim u zakup

- 79.90 - Ostale rezervacijske usluge i pripadajuće djelatnosti

- 93.29 - Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

 

- Spoljnotrgovinska djelatnost: DA

- Preduzetnik može obavljati registrovane djelatnosti u spoljnotrgovinskom poslovanju, u skladu sa propisima kojima se uređuje spoljnotrgovinska politika.

 

*Zakon o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti RS, Službeni glasnik 25/15