Transkripcija i titlovanje


 

TRANSKRIPCIJA:

Transkripcija je prevođenje govora u pisani oblik, kao što su npr. audio ili video zapisi sa seminara, poslovnih sastanaka, press konferencija i drugih događaja.

 

Publica Language Studio pruža usluge transkripcije uz korištenje savremene opreme i softvera. Ukoliko klijent nije u mogućnosti da snima određen događaj u audio formatu, naša agencija će to učini za Vas. Snimićemo događaj, očistiti, formatirati i isporučiti originalni audio fajl, transkribovan tekst, kao i prevod teksta na određeni strani jezik (na poseban zahtjev klijenta).

 

Pored navedenog, moguće su sledeće kombinacije usluga:

1) Transkripcija direktno na izvorni jezik audio zapisa;

2) Transkripcija direktno na izvorni jezik zapisa i prevod na ciljani jezik;

3) Transkripcija direktno na ciljani jezik.


TITLOVANJE:

Titlovanje predstavlja sinhronizaciju govornog multimedijalnog sadržaja na izvornom jeziku sa ciljanim jezikom u pisanom formatu, u skladu sa zadatom dinamikom i sekvencama.

 

Publica Language Studio pruža usluge titlovanja za Vaše promotivne i korporativne video prezentacije i reportaže/reklame.

 

Moguće su sledeće kombinacije usluga:

  • generisanje osnovnog fajla na izvornom jeziku,
  • definisanje vremenskih kodova u osnovnom fajlu,
  • prevod sadržaja na ciljani jezik,
  • unos titla u video fajl,
  • isporuka titlovanog sadržaja u traženom video formatu (DVD ili Blue Ray).