Prevod WEB sajta je prvi korak ka internacionalizaciji vašeg biznisa!

WEB prezentacija je vaš sopstveni medij i "lična karta" vašeg biznisa. Višejezičnost i kvalitetan sadržaj su osnovni preduslovi za uspješno predstavljanje stranim i domaćim klijentima.

EU tržište za BH privredu sve više postaje realnost. Međutim, prevod WEB sajta je prvi pravi korak ka internacionalizaciji vašeg biznisa.

Ukoliko vam je potreban ekspresan prevod vašeg WEB sajta na engleski, njemački, ruski italijanski, francuski ili bilo koji drugi jezik, kontaktirajte nas putem jednostavnog formulara za informativni obračun cijene prevoda i BESPLATNO LEKTORISANJE postojećeg sadržaja na vašoj web prezentaciji (na lokalnom jeziku), potpuno bez daljih obaveza. Dobićete lekturu u roku od 24h i ponudu za prevod, na željeni jezik!

Brzo i jednostavno, popunite informativni formular za BESPLATNO LEKTORISANJE vašeg web sajta na lokalnom jeziku i informativni obračun ukupne cijene prevoda.

FORMULAR za lektorisanje i obračun cijene prevoda:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Portfolio - sajtovi koje smo već preveli...

Kompanija: Dukat d.o.o. BiH
WEB: www.dukat-bih.com

Usluga: prevod na Italijanski (ITA)

Kompanija: Teleklik d.o.o.
Internet & Solution Provider
WEB: www.teleklik.ba

Usluga: prevod na Engleski (ENG)

Kompanija: Dukat d.o.o. BiH
WEB: www.dukat-bih.com

Usluga: prevod na Engleski (ENG)

Kompanija: Grabovac d.o.o.

Pekara Sunce
WEB: www.pekarasunce.com

Usluga: prevod na Francuski (FRA)

Kompanija: Dukat d.o.o. BiH
WEB: www.perex.ba

Usluga: prevod na Engleski (ENG)

Kompanija: GMP Kompani d.o.o.
WEB: www.gmpkompani.com

Usluga: prevod na Engleski (ENG)

Kompanija: Dukat d.o.o. BiH
WEB: www.perex.ba

Usluga: prevod na Italijanski (ITA)

Kompanija: Zlatara Kuprešak
ABC Sporting BiH
WEB: www.kupresak.co

Usluga: prevod na Engleski (ENG)

Kompanija: Dukat d.o.o. BiH
WEB: www.hellena.ba

Usluga: prevod na Engleski (ENG)

Kompanija: Dukat d.o.o. BiH
WEB: www.maxclean.ba

Usluga: prevod na Engleski (ENG)

Kompanija: GMP Kompani d.o.o.
WEB: www.gmpkompani.com

Usluga: prevod na Njemački (GER)

Organizacija: Udruženje fizijatara

Republike Srpske
WEB: www.fizijatrirs.com

Usluga: prevod na Engleski (ENG)

Kompanija: Simić Dent
WEB: www.simicdent.com

Usluga: prevod na Njemački (GER)

Kompanija: Exclusive lingerie d.o.o.
WEB: www.exclusive-lingerie.rs.ba

Usluga: prevod na Engleski (ENG)

Kompanija: INDUSTRIA Monouso BH
WEB: www.monousobh.com

Usluga: prevod na Engleski (ENG)