INFO

Publica Language Studio, Snježana Živković s.p. 

Lazarička 1, Banja Luka

Bosna i Hercegovina

PDV/VAT: 507424310001

JIB: 4507424310001

Reg. No: 03070100

 

Tel: +387 65 567 255

E-mail: publica@blic.net,  kontakt@publica-media.com

WEB: www.publica-media.com, www.snjeza.com

PROZ Profile l Proz BlueBoard

 

Rjesenje 02-350_675_18 (Azurirano 07_201
Adobe Acrobat Document 926.1 KB
PDV Uvjerenje_Publica LS_2018.pdf.pdf
Adobe Acrobat Document 344.0 KB

Registrovane djelatnosti*:

PRETEŽNA DJELATNOST:

- 74.30 - Djelatnosti prevodilaca i tumača

 

OSTALE DJELATNOSTI:

- 59.20 - Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa

- 63.12 - Internetski portali

- 70.21 - Odnosi s javnošću i djelatnosti saopštavanja

- 70.22 - Poslovno savjetovanje (& Business Coaching)

- 72.20 - Istraživanje i eksperimentalni razvoj u druš. i humanističkim naukama

- 74.90 - Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.

- 82.11 - Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (isklj. org. sajmova)

- 82.11 - Kombinovane kancelarijsko-administrativne uslužne djelatnosti

- 85.52 - Obrazovanje u oblasti kulture

- 85.59 - Ostalo obrazovanje, d.n.

- 90.01 - Izvođačka umjetnost

- 90.03 - Umjetničko stvaralaštvo

- 68.20 - Iznajmljivanje i poslovanje sop. nekretninama ili nekret. uzetim u zakup

 

- Spoljnotrgovinska djelatnost: DA

- Preduzetnik može obavljati registrovane djelatnosti u spoljnotrgovinskom poslovanju, u skladu sa propisima kojima se uređuje spoljnotrgovinska politika.

 

*Zakon o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti RS, Službeni glasnik 25/15