PR Consulting

Publica Language Studio vam pruža usluge komunicaranja s javnošću (Public Relations) i to u okviru sljedećih aktivnosti:

 

1) Planiranje, uspostavljanje i održavanje uspješne saradnje i komunikacije vaše kompanije sa medijima u BiH.

 

2) Priprema PR strategije za efikasno komuniciranje sa eksternom i internom javnošću (u saradnji sa Menadžmentom, Marketing i HR odjeljenjem kompanije).

3) Priprema i distribucija saopštenja za javnost sponzorisanih članaka.

 

4) Priprema press materijala za različite događaje (press konferencija, sajam, poslovni sastanak, seminar).

5) Usluge moderatora (voditelja) na različitim poslovnim događajima u vašoj organizaciji (seminari, kongresi, press konferencije, otvaranje novih poslovnica).

 

6) Usluge portparola za određeni događaj ili kampanju, nastup u medijima.

 

7) Press clipping određenog događaja ili kampanje, analiza objava.

 

8) Trening zaposlenih za nastup u medijima (odnosno u javnosti).

 

9) Uređivanje PR sadržaja za vašu zvaničnu WEB prezentaciju i zvanične profile kompanije na društvenim mrežama (LinkedIn, XING, FB, Instagram, itd...)

 

10) Priprema i produkcija radio reportaža o aktivnostima vaše organizacije.

 

11) Priprema i realizacija intervjua (novine ili radio).

 

12) Kreiranje i ažuriranje liste kontakata u medijima i multimedijalne baze podataka, potrebnih za efikasno distribuiranje informacija javnosti (fotografije, video materijali, radio i TV prilozi i slično).